Tulong Sa Sarili

Bigyan ang Iyong Sarili ng Ilang Oras
Bigyan ang Iyong Sarili ng Ilang Oras
Ang Roma ay hindi itinayo sa magdamag at hindi rin gagaling ang iyong puso sa magdamag. Ngunit ang mahalaga sa bandang huli ay naitayo ang Roma sa bandang huli at malalampasan mo rin siya sa huli. Bigyan mo lang ng oras ang sarili mo...