Pinag-Upang Up

Kung Kami ay Nais Na Maging, Kami ay Manatiling Magkasama
Kung Kami ay Nais Na Maging, Kami ay Manatiling Magkasama
Na-trap ako sa iniisip kung ano ang maaaring mangyari at kung ano ang maaaring mangyari. Pagkatapos ay napagtanto ko na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa aking pag-aayos na ikaw at ako ay sinadya na magkasama. Ngunit sa totoo lang, hindi kami. Hindi ito nangangahulugan na hindi namin mahal ang bawat isa, dahil sa ginawa namin. Hindi lang kami ginawa para sa bawat isa. Ito ay medyo simple — ang mga sinadya na magkasama, manatili nang magkasama...